Ασφάλεια

Ολα τα φορτηγά αυτοκίνητα και τα ανυψωτικά μηχανήματα είναι ασφαλισμένα φέροντας ασφάλεια μεταφοράς εμπορευμάτων καλύπτοντας την πραγματική αξία των εμπορευμάτων όπως επίσης υπάρχει και δυνατότητα ειδικής επανασφάλισης βάσει λίστας πραγμάτων όπου μας παραδίδεται από εσάς.

Ένα δείγμα από τις Παροχές και τους ειδικούς ορούς του ασφαλιστηρίου:

 • Ταξίδι 
  Εντός της ελληνικής επικρατείας
 • Μέσο μεταφοράς 
  Οδικώς με φορτηγό δημοσιάς χρήσης
 • Ανώτατο όριο ευθύνης 
  Ως ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας ανά ταξίδι και φόρτωση ορίζεται το ποσό των 44.021,00 Ευρώ (σαράντα τέσσερις χιλιάδες Ευρώ και είκοσι ένα λεπτά)
 • καλυπτόμενοι κίνδυνοι 
  Καλύπτονται οι κίνδυνοι μεταφοράς συμφωνά με τη ‘ΡΗΤΡΑ C’ 1.1.82., οι οροί της οποίας επισυνάπτονται, δηλαδή κίνδυνοι που θα προέλθουν από σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, έκρηξη και πυρκαγιά του οχήματος.
 • Κλοπή 
  Καλύπτεται η κλοπή ολική ή μερική των εμπορευμάτων από ή και μαζί με το όχημα ή το ρυμουλκούμενο ή το εμπορευματοκιβώτιο (container) υπό την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι η στάθμευση ή η διανυκτέρευση των οχημάτων θα γίνεται σε αποδεδειγμένα φυλασσόμενους χώρους που θα είναι υπό συνεχή επίβλεψη ή θα κλειδώνονται. Τα δε οχήματα, πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένα με σύγχρονο σύστημα συναγερμού. Σε περίπτωση σύντομης στάσης σε χώρους parking, βενζινάδικα, εστιατόρια κ.λ.π. θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο επάνω ή πλησίον του αυτοκινήτου ώστε να μπορεί να ελέγχει το όχημα και να τίθεται σε λειτουργία το σύστημα συναγερμού.
  Τα οχήματα ή τα ρυμουλκούμενα ή τα εμπορευματοκιβώτια να διατηρούν όλες τις πόρτες, παράθυρα και γενικά όλα τα ανοίγματα κλειδωμένα με κλειδαριές ασφαλείας. Η εταιρία καλύπτει την κλοπή (μερική – ολική) μονό όταν γίνει διάρρηξη, παραβίαση ή θραύση του αμαξώματος του φορτηγού αυτοκινήτου ή της ρυμούλκας (πόρτες, παράθυρα, πλευρές ή σκεπή) ή όταν γίνει κοπή των προστατευτικών καλυμμάτων του οχήματος.
  Η κλοπή εμπορευμάτων που βρίσκονται εντός εμπορευματοκιβωτίων θα αποζημιώνεται μονό αν έχει υπάρξει παραβίαση της σφραγίδας τους.
  Διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε έλλειμμα ή απώλεια που δεν θα είναι αποτέλεσμα κλοπής δεν θα καλύπτεται από την εταιρία.
 • Εξαιρέσεις 
  Δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε:
  – δόλο ή βαριά αμέλεια του ασφαλιζόμενου και των συνεργατών του, οδηγών, βοηθών κ.λ.π.
  – μη τήρηση των διατάξεων του Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στο όχημα π.χ. μη τήρηση των Κανόνων Κυκλοφορίας, έλλειψη αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή διπλώματος οδήγησης, μη τήρησης του ορίου ταχύτητας, μέθη του οδηγού κ.λ.π.
  – ακαταλληλότητα του μεταφορικού μέσου, στο βαθμό που αυτή συντέλεσε στην επέλευση της ζημιάς
  – κακή στοιβασία και σωστή πρόσδεση των εμπορευμάτων επί του οχήματος
  Ζημιές που οφείλονται σε κακή στοιβασία (μετατόπιση φορτιού, πτώση εμπορευμάτων από την καρότσα του φορτηγού) δεν καλύπτονται.
 • Ρήτρα Ετικετών 
  Σε περίπτωση ζημιάς των ετικετών ή των περικαλυμμάτων των μεταφερομένων εμπορευμάτων ανεξάρτητα από την αιτία και με την προϋπόθεση ότι η ζημιά θα καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, η εταιρία θα καταβάλλει μονό τα έξοδα που απαιτούνται για την αντικατάσταση των ετικετών ή των περικαλυμμάτων.
  Η εταιρία δηλαδή είναι υποχρεωμένη να καταβάλει μονό τα έξοδα που απαιτούνται για την επαναφορά των ασφαλιζομένων εμπορευμάτων στην κατάσταση που ήταν πριν από την επέλευση του ασφαλιζομένου κινδύνου.
 • Υποχρεώσεις του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς 
  Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα απαραίτητα μετρά για τον περιορισμό της ζημιάς και την προστασία των εμπορευμάτων. Αυτός και οι συνεργάτες του οδηγοί και άλλοι προστηθέντες πρέπει να φροντίσουν για την φύλαξη και αποθήκευση των εμπορευμάτων. Για τον σκοπό αυτό μπορούν έναντι εύλογης αμοιβής να προχωρήσουν στην πρόσληψη των απαραιτήτων ατόμων (εργατών, φυλάκων κ.λ.π.). η δαπάνη της μίσθωσης του παραπάνω προσωπικού δεν απαιτεί την έγκριση της εταιρίας μέχρι του ποσού των 600,00 Ευρώ.
 • Απαραίτητοι οροί για την παροχή κάλυψης 
  Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να είναι πάντοτε εφοδιασμένος με μια κατάσταση ή φορτωτική στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να θέτει υπόψη των συνεργατών του, μεταφορέων, τους ορούς του παρόντος συμβολαίου και να τους προειδοποιεί ότι η μη τήρηση τους θα συνεπάγεται απαλλαγή της εταιρίας από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς.
  Θα πρέπει επίσης να γίνεται σαφές ότι πρέπει να διατυπώνονται γραπτώς στο δελτίο παράδοσης ή στη φορτωτική τις επιφυλάξεις τους αν διαπιστώσουν ακατάλληλη συσκευασία, κακή στοιβασία, ανεπάρκεια ή ανακρίβεια στον αριθμό δεμάτων.
 • Δωσιδικία 
  Για την επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν, από τη σύμβαση αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθηνάς και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.
Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο

Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031